KTM-Bike Vision: Wij willen ons onderscheiden in het mountainbike-wereldje met een duidelijke visie en missie (gekoppeld aan concrete acties). Tevens willen we met een beperkte groep werken om zo kwaliteit te kunnen handhaven.

Opleiding: Jeugdrenners krijgen de kans om zich te ontplooien in de mountainbike sport. Dit willen we verwezenlijken door technische trainingen en stages te organiseren onder begeleiding van ervaren mensen in binnen -en buitenland.  Lees meer 

Begeleiding: Ouders en renners willen we optimaal begeleiden naar de wedstrijden toe, ook met betrekking tot voeding, training, mechaniek en reglementering. Lees meer 

Gelijke kansen: Alle kinderen “gelijke kansen geven” is voor ons een zeer belangrijke doelstelling als mountainbike team.  Daarom maken wij er een breekpunt van dat elke kind hetzelfde pakket krijgt en dezelfde kansen. Jeugdrenners beoordelen we niet op prestaties.  Alle kinderen moeten zich zo goed mogelijk kunnen ontplooien in hun sport en we zijn ervan overtuigd dat men renners moeten stimuleren daarin.  Waar talent in zit daar zal het op deze manier ook uit komen.
Wij zullen de nodige kansen en begeleiding geven, maar willen het realistisch houden

Goede doel : Niet alle kinderen krijgen gelijke kansen.  Daarom willen we de werking van ons team koppelen aan een goed doel.  Er werd bewust gekozen voor een goed doel met betrekking op kinderen van eigen streek.  Daarom kunnen we met trots zeggen dat wij de VZW Lucia steunen. Lees meer 

 

Contacteer ons voor meer info !!
X